TERVISETÕENDID

 

     • Mootorsõiduki juhtidele

     • Toidukäitlejatele

     • Pedagoogidele

     • Välislähetustesse minejatele

 

 

Toidukäitlejatele ja pedagoogidele

Toidukäitleja ja pedagoogi tervisetõendi pikendamise soovi korral võtke kaasa olemasolev tõend.

Juhul kui taotlete uut tõendit –  on uuringute pakett mahukam.

 

Mootorsõiduki juhtidele

Mootorsõidukijuhtide tervisetõendid on ainult elektroonsed. Vajalik on Teie poolt eeltäidetud elektroonne tervisedeklaratsioon – www.digilugu.ee.

Taotlejad peavad kontrolli tulema söömata-joomata vähemalt 4 tundi (lubatud on vesi). Prillikandjatel peavad prillid kaasas olema.

 

Välislähetustesse minejatele

Välislähetusse minejatel tervisetõenditega tegeledes lähtume individuaalsetest vajadustest ja sihtriigist igal konkreetsel juhul eraldi.

 

Infoks

Sageli ajavad tööandjad ja töötajad segamini töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel toimuva ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel toimuva tervisekontrolli.

 

TervisetõendTervisekontrolli otsus
SeadusNakkushaiguste ennetamine, puudutab ainult teatud elukutseidTöötervishoiu ja tööohutuse seadus, puudutab enamikku töötajatest
Dokument mis väljastatakseTervisetõend väljastatakse töötajaleTervisekontrolli otsus väljastatakse tööandjale
Tervisekontrolli sisuline mõteVältida nakkushaiguste levikut teenuste osutamise käigusEnnetada, diagnoosida ja ravida kutsetööga seotud tervisekahjustusi, mille põhjuseks on töökeskkonnast lähtuvad ohutegurid.

 

 

 

Tervisetõendite hinnad, alates 01.03.23
Autojuhi tervisetõend50,00 €
Nakkustõend (õpetaja, kasvataja jne)50,00 €
Toidukäitleja tervisetõend, esmane60,00 €
Toidukäitleja tervisetõend või nakkustõend, pikendamine20,00 €
Toidukäitleja tervisetõend või nakkustõend tervisekontrolli raames, pikendamine10,00 €