ETTEVÕTTELE TÖÖTERVISHOIU TEENUSED

 

Tervisekontrollist ja hindadest

Tervisekontrolli sisu sõltub konkreetsest kutsetööst. Kuna kõik ettevõtted on erinevad, lepitakse iga ettevõttega  tervisekontrollid  kokku koostöös töötervishoiuarstiga ja vastavalt töötajate tervist mõjutada võivatele ohuteguritele.

Hinnapakkumise saab  kirjutades  info@esmed.ee. Palun andke selles kirjas teada oma ettevõtte tegevusala, kui palju inimesi ja erinevaid ametikohti ettevõttes on. Küsime Teie käest pakkumist tehes ka täiendavat informatsiooni.

Vastuvõtule kuluv aeg meie keskustes on orienteeruvalt 45-60 minutit. Pärast tervisekontrolli vormistab töötervishoiuarst iga töötaja kohta  tervisekontrolli kirjaliku otsuse. Otsuses sisalduvad ettepanekud töökeskkonna muutmiseks ja individuaalsed soovitused.

Kõik delikaatsed terviseandmed jäävad arsti ja töötaja vahele, tööandjale väljastatav otsus neid sisaldada ei tohi.

 

Töötervishoiualane nõustamine

Töötervishoiualane nõustamine lähtub  ettevõtte konkreetsetest vajadustest. Nõustamise viise on väga erinevaid.

Kõige sagedamini toimub nõustamine ettevõtte esmakordse külastamise käigus töötervishoiuarsti poolt, kus ühise vaatluse käigus tutvutakse töökeskkonnaga.

Käegakatsutav kasu tõuseb ergonoomilisest nõustamisest konkreetsetel töökohtadel või töökohtades pakutavatest teenustest nagu massaaž või rühmale korraldatavad aktiivsed pausid.

Tihti kutsuvad ettevõtted töötervishoiuarste töötajatele  loengu vormis esinema või ettevõtte tervisepäevadel esinema. Loengu teemad on väga erinevad. Ettevõtteid huvitab konkreetse ameti terviseriskidest ja nõuannetest koosnev informatsioon.

Ettevõtted on olnud huvitatud ka kokkuvõtvatest ettekannetest tervisekontrollidest tulenevate üldiste järeldustena.

Firmad on pöördunud ka terviseprobleemidega töötajate töökohtade kohandamise ja pikaajaliste töölt puudumistega seotud küsimustes.

 

Töökeskkonna riskianalüüside läbiviimine

Töökeskkonna riskianalüüs koostatakse alati konkreetse ettevõtte jaoks. Töö näeb välja niiviisi, et ettevõte kirjeldab lühidalt oma tegevusala, täpsustab erinevatel ametikohtadel töötavate inimeste arvu. Esitame täpsustavaid küsimusi ja seejärel teeme hinnapakkumise.

Kui firma on hinnapakkumise aktsepteerinud,  tuleb ettevõttesse riskianalüüsi koostaja, kes tutvub kohapeal kõikide töökohtadega, kaardistab  võimalikud terviseriskid, määrab nende suuruse. Töö viimases osas vormistatakse riskianalüüs ettevõtjale kirjalikult.

 

Töökeskkonna mõõtmised

Töökeskkonna mõõtmiste vajadus oleks mõistlik eelnevalt riskianalüüsi abil välja selgitada ja mõõtmise eesmärk selgelt püstitada. Töökeskkonna mõõtmistel kasutame oma partnerite abi.

 

Tervisetõendite väljastamine

Tervisekontrolli otsus ja tervisetõendid ei ole samad dokumendid. Need tulenevad erinevatest seadustest ja nende eesmärk on erinev.

 

Vaktsineerimine

Vaktsineerime töötajaid vastavalt riskianalüüsis välja selgitatud vajadusele. Kõige tavalisem on gripi vastane vaktsineerimine. Tihti vajatakse välitööde tõttu ka puugivaktsiine.